เส้นทางการเงินของการพนัน

การโอนย้ายถ่ายเงินในบัญชีพนันออนไลน์นั้นผู้เล่นแต่ละรายสามารถกระทําได้ด้วยตนเองโดยเลือกคําสั่งต่างๆได้ตามความต้องการบนหน้าเว็บไซต์ที่รับการเดิมพัน แต่ละบริษัทรับแทงพนันออนไลน์นั้นมักจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักพนันด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ บอกเล่าถึงประสิทธิภาพว และคุณภาพว่าเว็บไซต์รับแทงพนันของตนนั้นมีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการโอนย้ายถ่ายเงินเดิมพัน รวมไปถึงการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแต่ละรายและป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหล การจ่ายเงินเพื่อการเล่นพนันออนไลน์ผ่านทางบัตรเครดิตนั้นดูจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเล่นพนันออนไลน์ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการสั่งจ่ายเพิ่มวงเงินเดิมพันในบัญชีพนันผ่านทางบัตรเครดิตนั้นค่อนข้างที่จะมีความสะดวก รวดเร็วและเกิดความต่อเนื่องในการเล่นพนันสูงกว่าการเพิ่มวงเงินในบัญชีพนันโดยผ่านช่องทางอื่นๆ อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ตามมาคือ หลายบริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิตจะต้องประสบปัญหาหนี้บัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหนี้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นพนันออนไลน์และหนี้เหล่านี้มักจะกลายเป็นหนี้สูญ ส่วนเหตุผลที่หนี้เหล่านี้กลายเป็นหนี้สูญอยู่บ่อยๆก็เพราะลูกค้าที่เป็นหนี้ก็จะปฏิเสธที่จะชําระหนี้ในส่วนนี้โดยอ้างว่าไม่เคยเล่นแทงบอลออนไลน์ ดังนั้นจะไม่รับผิดชอบต่อหนี้สินที่เกิดขึ้น และโยนให้บริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตเป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบแทน ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการยากที่บริษัทบัตรเครดิตจะทําการตรวจสอบเพราะในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตผ่านทางออนไลน์นั้นผู้สั่งจ่ายไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้สั่งจ่ายไปๆจริง

และในเวลาต่อมาหลังจากนั้นหลายบริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิตก็เลยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นโดยการไม่อนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตของบริษัทเพื่อการเดิมพันออนไลน์ ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการที่รับแทงพนันออนไลน์ก็ได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้เช่นกัน เพราะทราบว่านักพนันนิยมสั่งจ่ายเพิ่มวงเงินเดิมพันในบัญชีพนันของตนผ่านทางบัตรเครดิต ดังนั้นแล้วการที่บริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิตปฏิเสธในการให้บริการเพื่อการใช้จ่ายในการเล่นพนันออนไลน์ก็ย่อมไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจพนันออนไลน์และอาจทําให้ความนิยมการเล่นพนันทางออนไลน์ลดลงในที่สุด จากการที่บัตรเครดิตของบางบริษัทไม่สามารถใช้เพื่อการพนันออนไลน์ หรือสามารถใช้ได้แต่ผู้เล่นพนันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มจึงทำให้เกิดธุรกิจประเภทหนึ่งขึ้นซึ่งทำหน้าที่เสมือนธนาคาร หรือพูดอีกอย่างคือเป็นตัวกลางในการทําธุรกรรมทางการเงินระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการพนัน ตัวอย่างบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้ที่มีชื่อเสียงในโลกธุรกิจ ก็อย่างเช่น PayPal, Neteller , FirePay เป็นต้น โดยผู้เล่นพนันจะต้องเปิดบัญชีส่วนตัวกับบริษัทที่เป็นตัวกลางเหล่านี้และบัญชีส่วนตัวก็จะต้องเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผู้เปิดบัญชีในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีมีบัตรดังกล่าวหรือต้องทำการเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของผู้เปิดบัญชีก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกให้ไม่น้อยเลยทีเดียว

Leave a Reply

Scroll To Top